No Description
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

apple-opatentowalo-odblokowywanie-ekranu.md 1.5KB

+++ date = “2011-10-27T22:35:08Z” tags = [“technologie”, “telefony”, “Apple”, “patent”, “newsy”] title = “Apple opatentowało odblokowywanie ekranu” +++

Patent numer 8046721, który 3 dni temu został przyznany Apple przez amerykański urząd patentowy dotyczy odblokowania urządzenia wyposażonego w ekran dotykowy poprzez przeciągnięcie wyświetlonego nań obrazka z punktu A do punktu B.

Żeby jednak było ciekawiej, ten jakże popularny gest, który w USA jest własnością firmy z jabłkiem w tle, już dla Holendrów nie nosi znamion wynalazczości. Według haskiego sądu, różnica między rozwiązaniem Apple a gestem pierwotnie użytym w smartphonie Neonode N1m sprowadzająca się do dodania obrazka jest zbyt niewielka i na tyle oczywista, że sąd jest w stanie uznać europejski odpowiednik amerykańskiego patentu (EP 1964022) za nieważny.

Jest to wstępna decyzja i zapadła w związku z jedną z odsłon w wojnie patentowej między Samsungiem i Applem, która to trwa od jakiegoś czasu. Decyzje sądu w Hadze dotyczą wszystkich państw europejskich, w których obowiązuje europejski system patentowy.